Vé số trực tuyến phải trả thuế”,”src”:”网上中奖彩票要交税么, hoa kỳ\nTại hoa kỳ, luật pháp liên bang quy định thuế thu nhập liên bang lên đến 5000 đô la khi thắng xổ số trực tuyến. Thuế khác nhau tùy theo số tiền thắng cuộc và mức thuế của người đóng thuế.

Vé số trực tuyến phải trả thuế?

Luật thuếhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/f193e3c2bee762b1?.png”/>

Canada

Ở Canada, người thắng xổ số không phải trả thuế thu nhập. Tuy nhiên, nếu số tiền thắng giải vượt quá 5,000 đô la, thì phải đóng thuế 5% thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).

anh

Ở anh quốc, người thắng xổ số không phải trả thuế thu nhập, thuế lợi tức hoặc thuế di sản. Nếu số tiền được sử dụng để mua bất động sản hoặc đầu tư khác, có thể có ảnh hưởng thuế khác.

các nước khác

Ở những nước khác, các quy định cụ thể về việc đóng thuế khi thắng xổ số trên mạng có thể khác nhau. Thường đề nghị tham khảo cơ quan thuế địa phương để có thông tin chính xác.

Kết luận

Việc đóng thuế vé số trực tuyến phụ thuộc vào quốc gia/khu vực bạn đang ở. Ở mỹ, số tiền thắng giải vượt quá 5,000 đô la là thuế thu nhập. Ở Canada, số tiền thắng được hơn 5.000 đô la phải đóng thuế hàng hóa và dịch vụ. Ở anh quốc, tiền thắng xổ số được miễn thuế. Tại các nước khác, các quy định cụ thể có thể khác nhau, nên đề nghị tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương.

Nhãn:

– thắng xổ số trên mạng

– đóng thuế.

– luật thuế.

– thuế của mỹ.

– luật thuế Canada.

– luật thuế của anh.