Thể thao cào cào, bạn có thể trao đổi các giải thưởng trên Internet, thể thao cào mình có thể trao đổi các giải thưởng trên Internet?

thể thao cào mình có thể trao đổi các giải thưởng trên Internet?

câu trả lời: không

Hiện tại, không thể trao đổi giải thưởng trên mạng. Giải thưởng cờ bạc phải được trao bằng các kênh dưới đây:

trao đổi các kênh:

Trang web bán hàng thể thao: chiến thắng cào để các trang web bán hàng màu sắc thể thao trao đổi giải thưởng.

Trung tâm thể thao: chiến thắng cào đến trung tâm thể thao địa phương để trao đổi giải thưởng.

Ngân hàng chỉ định: một số trung tâm thể thao xác định các ngân hàng trao đổi giải thưởng, bạn cần phải giành chiến thắng và thẻ id để xác định các ngân hàng trao đổi.

tiền thưởng lưu ý:

Số tiền trong 10.000 nhân dân tệ và dưới đây, có thể được trao đổi tại các cửa hàng bán hàng thể thao.

Chiến thắng số tiền hơn 10.000 nhân dân tệ, cần phải đi đến các trung tâm thể thao hoặc xác định ngân hàng trao đổi.

Khi trao giải, bạn cần phải trình bày bản nhạc chiến thắng và giấy tờ căn cước hợp lệ.

Trao đổi thời gian: nói chung cho các cửa hàng bán hàng thể thao, các trung tâm thể thao và ngân hàng chỉ định giờ kinh doanh.